REGULAMIN
GRAND PRIX POWIATU MYSZKOWSKIEGO 2021

 1. CEL:
 • • Promocja Powiatu Myszkowskiego, Miasta Myszkowa oraz Gminy Poraj.
 • • Rozpropagowanie oraz popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • • Kreowanie zdrowego stylu życia przez biegaczy
 • • Spędzenie aktywnie wolnego czasu oraz zainteresowanie szerszego grona ludzi bieganiem
 1. REALIZATORZY:

Stowarzyszenie Marina Poraj

Towarzystwo Sportowe LIBERO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie
Gmina Myszków
Gmina Poraj

 1. BIEGI ZALICZANE DO GRAND PRIX POWIATU MYSZKOWSKIEGO:

V Zalew Biegaczy 

29 Sierpnia 2021 - dystans: 12 km

 

42 Międzynarodowy bieg V-ciu Stawów

4 września 2021 - dystans: 10 km

 

VIII Myszkowska Ósemka 

12 Września  2021 - dystans: 8 km

 1. UCZESTNICTWO:
 2. Uczestnikami GP Powiatu Myszkowskiego są osoby biorące udział we wszystkich imprezach cyklu.
 3. Każdego uczestnika obowiązuje zapisanie na każdą imprezę cyklu osobno wraz
  z określeniem właściwego dystansu.
 4. Uczestnik który zapisze się na cykl biegów GP do dnia 25 sierpnia 2021 roku opłaca jednorazowe wpisowe w wysokości 100 zł, które jednocześnie jest wpisowym na wszystkie biegi cyklu.
 5. Uczestnik który zapisze się na cykl biegów GP i opłaci wpisowe do dnia 25 sierpnia 2021 roku otrzyma okolicznościową koszulkę.

Wpisowe na konto:
Towarzystwo Sportowe Libero
ul. 11 Listopada 20/9
42-300 Myszków
07 8279 0000 0122 7352 2001 0001

 1. KLASYFIKACJA:
 2. Klasyfikacja GP Powiatu Myszkowskiego 2021 ustalona zostanie na podstawie SUMY czasów osiągniętych podczas wszystkich trzech rund Grand Prix (najkrótsza suma czasów – 1 miejsce)
 3. Sklasyfikowane zostaną wyłącznie te osoby, które ukończyły wszystkie biegi GP
 1. NAGRODY:
 2. Nagrody zostaną przyznane:

                                  

OPEN K - miejsca 1-3

                 OPEN M - miejsca 1-3

 1. Ceremonia wręczania nagród odbędzie się po zakończeniu ostatniego biegu cyklu – 12 września 2021 roku – Myszkowska Ósemka
 1. UWAGI KOŃCOWE:
 • • Lista osób, które wzięły udział w GP przedstawiona zostanie na stronach internetowych poszczególnych biegów.
 • • Każdy z biegów należących do GP ma osobny regulamin.
 • • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do realizatora projektu.