1. CEL:
 • Promocja Powiatu Myszkowskiego, Gminy Żarki, Gminy Poraj oraz Miasta Myszkowa.
 • Rozpropagowanie oraz popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Kreowanie zdrowego stylu życia przez biegaczy.
 • Spędzenie aktywnie wolnego czasu oraz zainteresowanie szerszego grona ludzi bieganiem.
 1. REALIZATORZY:

Stowarzyszenie Marina Poraj
Towarzystwo Sportowe LIBERO
Grupa Biegowa Biegaj z Żarkami
Gmina Poraj
Gmina Żarki

 1. BIEGI ZALICZANE DO GRAND PRIX POWIATU MYSZKOWSKIEGO:

Biegaj z Duchami Jurajskimi Ścieżkami

24 czerwca 2022 - dystans: 9 km

VI Zalew Biegaczy

28 sierpnia 2022 - dystans: 12 km

IX Myszkowska Ósemka 

11 Września  2022 - dystans: 8 km

 1. UCZESTNICTWO:
  Uczestnikami GP Powiatu Myszkowskiego są osoby biorące udział we wszystkich imprezach cyklu.
  Każdego uczestnika obowiązuje zapisanie na każdą imprezę cyklu osobno wraz
  z określeniem właściwego dystansu.
  Uczestnik, który zapisze się na cykl biegów GP do dnia 20 czerwca 2022 roku opłaca jednorazowe wpisowe w wysokości 100 zł, które jednocześnie jest wpisowym na wszystkie biegi cyklu.
  Uczestnik, który zapisze się na cykl biegów GP i opłaci wpisowe do dnia 20 czerwca 2022 roku otrzyma okolicznościową koszulkę.

Wpisowe na konto:
Towarzystwo Sportowe Libero
ul. 11 Listopada 20/9
42-300 Myszków
07 8279 0000 0122 7352 2001 0001

 1. KLASYFIKACJA:
  Klasyfikacja GP Powiatu Myszkowskiego 2022 ustalona zostanie na podstawie SUMY czasów osiągniętych podczas wszystkich trzech rund Grand Prix (najkrótsza suma czasów – 1 miejsce).
  Sklasyfikowane zostaną wyłącznie te osoby, które ukończyły wszystkie biegi GP.

 2. NAGRODY:
  Nagrody zostaną przyznane:                               

OPEN K - miejsca 1-3

OPEN M - miejsca 1-3

Ceremonia wręczania nagród odbędzie się po zakończeniu ostatniego biegu cyklu – 11 września 2022 roku – Myszkowska Ósemka

 1. UWAGI KOŃCOWE:
 • Lista osób, które wzięły udział w GP przedstawiona zostanie na stronach internetowych poszczególnych biegów.
 • Każdy z biegów należących do GP ma osobny regulamin.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do realizatora projektu.