1. CEL:

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej,

- Promocja Myszkowa, miasta dbającego o kulturę fizyczną mieszkańców

 1. ORGANIZATOR:

Towarzystwo Sportowe LIBERO, Myszków

Oficjalna strona internetowa biegu to: www.myszkowska8.pl

Współpraca:

- Stowarzyszenie PODLAS,

- Jurajskie Stowarzyszenie Ratownictwa Medycznego „Jura Cordis”

Impreza współfinansowana ze środków budżetowych miasta Myszkowa

 1. TERMIN I MIEJSCE :

11 września 2022 r. (niedziela), Myszków, Miejsce startu i mety na ulicy Jana Pawła II
w okolicy Stowarzyszenia PODLAS.

Program imprezy:

12.00 - 13.30 - Praca biura zawodów

14:00 - Start biegu na dystansie 8 km

Bieg na 1600 m

Biegi dzieci

Dekoracja

 1. DYSTANSE (trasy bez atestu)

A – Bieg dla najmłodszych (100 m)

B – bieg na 1600 m dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia

C – 8 km start o godz. 14.00 dla uczestników biegu głównego Myszkowska Ósemka

Bieg odbędzie się następującymi ulicami Myszkowa: Jana Pawła II, Kochanowskiego, Polną, Miedziana, Kwiatkowskiego, Spółdzielcza, Słowackiego, Plac Dworcowy, rondo Flagi RP, 1 Maja, Sikorskiego, Skłodowskiej, Kościelna, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Rondo Flagi RP, Plac Dworcowy, Słowackiego, Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Kochanowskiego, Jana Pawła II.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W biegu mogą startować osoby, które:

 • wypełniły i podpisały karty zgłoszenia. Osoby startujące w biegu muszą złożyć podpis na karcie zgłoszenia, który jest równoznaczny z oświadczeniem woli startu na własną odpowiedzialność, braku przeciwwskazań lekarskich i przestrzegania regulaminu.
 • dokonają zgłoszenia on-line na stronie https://dostartu.pl/ (do 07.09.2022 godz. 23:59 – środa bądź do wyczerpania limitu zgłoszeń)
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać przy odbiorze pakietu startowego zgodę opiekuna prawnego na start w zawodach.

NIE MA MOŻLIWOŚCI PODWÓJNEGO STARTU – tj. na dystansie 8 km i 1600 m

Wpisowe płatne na konto:

Towarzystwo Sportowe Libero
ul. 11 Listopada 20/9
42-300 Myszków
07 8279 0000 0122 7352 2001 0001

Tytułem: M8-2022 - imię i nazwisko

Kwoty wpisowego:

 

do 07.09.2021

w dniu zawodów

Bieg 8 km

45 zł* - z okolicznościowym gadżetem biegu

55

Bieg na 1600 m

bezpłatne
- pod warunkiem zgłoszenia przez formularz na stronie

Bezpłatne
(zależne od ilości miejsc)

Bieg dla dzieci

Brak zapisów online

bezpłatne
(zależne od ilości miejsc)

 

*) Opłaty nie ponosi się w przypadku uczestnictwa w cyklu Gran Prix Powiatu Myszkowskiego. W przypadku startu w cyklu Grand Prix ponosi się opłatę jednorazową w wysokości 100 zł przed rozpoczęciem cyklu za udział we wszystkich biegach. Szczegółowe informacje w regulaminie Gran Prix Powiatu Myszkowskiego.

Odbiór pakietu startowego (numer startowy, gadżet okolicznościowy  biegu, talon na posiłek, materiały promocyjne) będzie możliwy w dniu zawodów.

Biuro zawodów czynne 12:00 - 13:30

 1. KLASYFIKACJA

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w kategorii Open Kobiet oraz Open Mężczyzn

 1. NAGRODY I ŚWIADCZENIA
 • Gadżet okolicznościowy biegu dla opłaconych do 05.09.2021 r.
 • medal
 • statuetki i nagrody pieniężne dla zwycięzców kategorii OPEN kobiet i OPEN mężczyzn:
  300 zł - I miejsce, 200zł - II miejsce, 100 zł - III miejsce
 • nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
 • po przekroczeniu linii mety przewidziano napoje oraz posiłek regeneracyjny
 1. RODO

  Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe LIBERO z siedzibą
  w Myszkowie.

W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:

- wykonanie umowy - czyli udział w Myszkowskiej 8

- świadczenie usług drogą elektroniczną

- obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora

- przygotowanie numerów startowych

- przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji

- przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)

- umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom

- wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych

- przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom

- w celach wynikających z prawnych interesów Stowarzyszenia

- przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach

 1. Czy potrzebne nam są Twoje dane?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych uniemożliwia udział w Myszkowskiej 8.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie korzystania ze strony www.myszkowska8.pl oraz udziału w zawodach.

Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych - szczególnie te z wyników - mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach archiwalnych i statystycznych.

 1. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

 1. Masz prawo do wniesienia żądania:

- dostępu do Twoich danych osobowych

- ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania

Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 1. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę (temperaturę i opady), z zastrzeżeniem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,
 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 • w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo w biegu,
 • wpisanie na listę startową następuje po odebraniu pakietu startowego (numeru startowego),
 • zapisy przyjmowane będą do wyczerpania wolnych miejsc (200 miejsc),
 • po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość startu poza limitem startowym jednak bez gwarancji otrzymania pakietu startowego,
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika lub wpisanie na listę startową jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • wszyscy uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizatorów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97. poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/02 poz. 1204),
 • medyczną w trakcie trwania zawodów,
 • uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności
  i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom organizatorów oraz kierujących ruchem,
 • na miejsce imprezy uczestnikom zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie,
 • za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
 • sekretariat, szatnie oraz toalety znajdować się będą w okolicy startu biegu,
 • za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
 • nie przewiduje się startu zawodników na wózkach inwalidzkich,
 • w przypadku otrzymania numeru startowego należy go umieścić z przodu na odzieży wierzchniej,
 • uroczyste wręczenie nagród przez zaproszonych gości odbędzie się ok. godz. 16,
 • komunikat końcowy opublikowany zostanie na stronach internetowych,
 • uwagi dotyczące wyników przyjmowane będą w formie elektronicznej w ciągu 24 godzin od ich pierwszej nieoficjalnej publikacji na stronie,
 • w sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator,

informacji dodatkowych udziela Adam Zaczkowski pod numerem tel. 606 44 27 09